Geschiedenis

In het jaar 1992 ging een groep Antwerpse studenten verpleegkunde met de bus naar de Nurse Night in Hasselt. Onder hen: Nathalie Geerts, Karin Van Calster en Steven Beyers.

Zij waren de toenmalige senioren van respectievelijk: Versivina (Sint- Vincentiusinstituut voor verpleegkunde), Ampulla (Sint-Berlindisinstituut voor verpleegkunde, nu campus Markgrave) en Nursia (toen het Sint-Bartholomeus te Merksem). Zij waren zo onder de indruk dat ze besloten in Antwerpen een dergelijk evenement op poten te zetten.

De eerste vergaderingen in studentencafé "Den tweede zit" werden ook bijgewoond door de senior van de Stuyvers (Stuyvenbergh), maar al snel haakten zij af. De drie senioren van Versivina, Ampulla en Nursia kregen de steun van Ingrid Bosch, de Vice-Praeses van Ampulla. Samen besloten ze een vereniging op te richten die aanvankelijk de bedoeling had de clubs voor verpleegkunde in Antwerpen te overkoepelen. Transfusia werd geboren. De eerste praeses van Transfusia en tevens de aanzetter van dit alles: Nathalie Geerts.
Er werd besloten om eerst een TD te organiseren in den Aalmoezenier om een klein startkapitaal te vergaren. Op 24 maart 1993 was het dan zover, de officiële start van Transfusia was een feit. Later op dat jaar was er de eerste geslaagde Nursing Night in Hof Ter Loo te Antwerpen.

In 1993-1994 bleef Nathalie praeses van Transfusia en werd er vooral gewerkt rondom de Nursing Night maar kwam ons ook ter ore dat er een fusie op komst was binnen de Antwerpse Hogescholen. Concreet betekende dit dat het Sint-Berlindisinstituut en het Sint-Norbertusinstituut (die al gefusioneerd waren onder het AKHIV=Antwerps Katholiek Hoger Instituut voor Verpleegkunde) en het Vincentiusinstituut samensmolten onder de noemer: departement gezondheidszorg binnen KDG.

Dit betekende ook dat we met 3 studentenclubs zaten voor 1 school. Het lag dus voor de hand dat Transfusia zich zou profileren tot de club van het departement gezondheidszorg van Karel de Grote Hogeschool.

Prosenioren:

1993-1994       Nathalie Geerts
1994-1995       Nathalie Geerts
1995- 1996      Joris Van Der Vieren
1996-1997       Sarie Selis
1997-1998       Roger Roels
1998-1999       Evert De Rijcker
1999-2000      Tom De Bie
2000-2001      Katrien Cleirbaut
2001-2002      Koen Vanderdonck
2002-2003      Evy Tinel
2003-2004      Wim Van Der Mussele
2004-2005      Peter Peeters
2005-2006      Stephanie Vandecauter
2006-2007      Sofie Hanegreefs
2007-2008      Jeremy Castelein
2008-2009     Sophie Berckmans
2009-2010      Dries Robbens
2010-2011        Lore Coomans
2011-2012        Michelle Chauveau
2012-2013       Rubia De Doncker
2013-2014       Sarah Vangoidsenhoven
2014-2015       Sarah Vangoidsenhoven
2015-2016       Jomana Warner
2016-2017       Uma De Backer
2017-2018       Tessa Van Straeten
2018-2019       Tessa Van Straeten
2019-2020      Pauline Huys
2020-2021      Gina Sorber
2021-2022       Eva Koopmans

2022-2023      Sanne Beeckmans