GESCHIEDENIS

Ontstaan

In het jaar 1992 ging een groep Antwerpse studenten verpleegkunde met de bus naar de Nurse Night in Hasselt. Onder hen: Nathalie Geerts, Karin Van Calster en Steven Beyers.

Zij waren de toenmalige senioren van respectievelijk: Versivina (Sint- Vincentiusinstituut voor verpleegkunde), Ampulla (Sint-Berlindisinstituut voor verpleegkunde, nu campus Markgrave) en Nursia (toen het Sint-Bartholomeus te Merksem). Zij waren zo onder de indruk dat ze besloten in Antwerpen een dergelijk evenement op poten te zetten.
De eerste vergaderingen in studentencafé "Den tweede zit" werden ook bijgewoond door de senior van de Stuyvers (Stuyvenbergh), maar al snel haakten zij af. De drie senioren van Versivina, Ampulla en Nursia kregen de steun van Ingrid Bosch, de Vice-Praeses van Ampulla. Samen besloten ze een vereniging op te richten die aanvankelijk de bedoeling had de clubs voor verpleegkunde in Antwerpen te overkoepelen. Transfusia werd geboren.
De eerste praeses van Transfusia en tevens de aanzetter van dit alles: Nathalie Geerts.
Er werd besloten om eerst een TD te organiseren in den Aalmoezenier om een klein startkapitaal te vergaren. Op 24 maart 1993 was het dan zover, de officiële start van Transfusia was een feit. Later op dat jaar was er de eerste geslaagde Nursing Night in Hof Ter Loo te Antwerpen.
In 1993-1994 bleef Nathalie praeses van Transfusia en werd er vooral gewerkt rondom de Nursing Night maar kwam ons ook ter ore dat er een fusie op komst was binnen de Antwerpse Hogescholen. Concreet betekende dit dat het Sint-Berlindisinstituut en het Sint-Norbertusinstituut (die al gefusioneerd waren onder het AKHIV=Antwerps Katholiek Hoger Instituut voor Verpleegkunde) en het Vincentiusinstituut samensmolten onder de noemer: departement gezondheidszorg binnen KDG.
Dit betekende ook dat we met 3 studentenclubs zaten voor 1 school. Het lag dus voor de hand dat Transfusia zich zou profileren tot de club van het departement gezondheidszorg van Karel de Grote Hogeschool.

Pro-Senioren

 

Naam

Nathalie Geerts 

Nathalie Geerts

Joris Van Der Vieren 

Sarie Selis 

Roger Roels 

Evert De rijcker 

Tom De Bie 

Katrien Cleirbaut 

Koen Vanderdonck 

Evy Tinel 

Wim Van Der Mussele 

Peter Peeters 

Stephanie Vandecauter 

Sofie Hanegreefs 

Jeremy Castelein 

Sophie Berckmans 

Dries Robbens 

Lore Coomans 

Michelle Chauveau 

Rubia De Doncker 

Sarah Vangoidsenhoven 

Sarah Vangoidsenhoven 

Jomana Warner 

Uma De Backer 

Tessa Van Straeten 

Tessa Van Straeten 

Pauline Huys

Gina Sorber

Jaargang

1993-1994

1994-1995

1995- 1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021